AVRUPA YEREL YÖNETİMLER ÖZERKLİK ŞARTI VE TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİMLER

GİRİŞ

Yerel ve bölgesel demokrasinin gelişimi 20. Yüzyılın en temel konularından ve yeniliklerinden biri olmuştur. Avrupa’da ardı ardına yaşanan, temelleri 18.yüzyıla dayanan siyasi ve toplumsal gelişmeler sonucunda yeni yönetim arayışları ve halkın yönetime katılımı hususunda yeni tartışmalar ortaya çıkmıştır. Kısa aralıklarla yaşanan iki savaşın ardından kıtasal birliğe ihtiyaç duyan Avrupa, demokrasi ve sosyal hak temelli gelişmeler kaydetmek istemiş ve bunun sonucunda halka en yakın olan ve halkın yönetime katılmasını sağlayan yerel yönetimleri geliştirilmesi ve daha özerk kılınması gereken makamlar olarak görmüştür. Bu amaçla Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği bünyesinde yerel yönetimlerle ilgili organizasyonlar oluşturulmuş ve çeşitli anlaşmalarla özerklik konusunda atılan adımlar güvence altına alınmıştır. Continue reading

Advertisements