TARİHSEL BAĞLAMDA AB-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNİN İÇ POLİTİKAYA ETKİLERİ

AET 1958 yılında kurulmuş ve Türkiye bu topluluğa ortaklık başvurusunu 1959 yılında yapmış olsa da taraflar arası ilişki 1963’te imzalanıp 1964’te yürürlüğe giren Ankara Antlaşması ile birlikte önem ve ağırlık kazanır[1]. AET/AB-Türkiye ilişkisi ve bu ilişkinin biçimleri çoğunlukla dönemsel koşullar doğrultusunda şekillenmiştir; ilişkiler askeri müdahaleler, gerilim yaratan dış politika hususları ve ekonomik krizlerin etkisiyle zaman zaman durma noktasına gelmiş, bununla beraber hiçbir zaman kökünden koparılmamıştır (Uysal, 2001). Continue reading

Advertisements