AB-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ KONFERANSI

            Avrupa Çalışmaları Merkezi Öğrenci Forumu(AÇMÖF) olarak 22 Eylül 2017 tarihinde Bilgi Üniversitesinde düzenlenen “AB-Türkiye İlişkileri Konferansına” katıldık. Konferans iktisat, siyaset, ve güvenlik oturumlarından oluştu. İktisat oturumuna Prof. Dr Cem Başlevent, siyaset oturumuna Doç. Dr. Emre Erdoğan ve güvenlik oturumuna Doç. Dr. Erhan Doğan başkanlık yapmıştır.

Saat 10.45’te ilk olarak başlayan iktisat oturumunda sırasıyla  Prof. Dr. Şevket Pamuk, Prof. Dr. Refet Gürkaynak ve Doç. Dr. Lous Nilsson konuştular. Pamuk, “AB vevTürkiye’nin Ekonomik Gelişimi” başlığı altında 1994 Gümrük Birliği Antlaşması, 1999 yılındaki anayasa değişikliklerinin AB ilişkisine etkisi konularını işledi. Kendisine göre Gümrük Birliği Anlaşması ile Türkiye’nin ekonomisi dışa açılmış ve AB-Türkiye ekonomik yakınlaşmasıyla birlikte siyasi olarak da yakınlaşma meydana gelmiştir. 1999 yılı anayasa değişiklikleri Türkiye’yi daha demokrat bir ülke haline getirip, Avrupa’yla daha da yakınlaşmaya sebep olmuşlardır. Gürkaynak, “Türkiye’de Ekonomik Politika Yönetişiminde Çıpa Olarak AB” konusunu işlemiştir. Kendisi, başlangıçta Gümrük Birliği Anlaşması’na şüpheli bakıldığını ve AB ile ticaret yaparsak Türkiye pazar olur gibi fikirlerin ortaya atıldığını söylemiştir. Bu fikirler Gürkaynak’a göre gerçeği yansıtmamaktadır. Nilsson da  “Extending and Deepining EU Trade Relations: An Overview of Current Issues and Future Challenges(AB Ticari İlişkilerinde Genişleme ve Derinleşme: Güncel Olaylara ve Gelecek İmtihanlara Bir Bakış)” konulu konuşmasını yapmıştır.

Öğleden sonra gerçekleşen siyaset oturumunda konuşmacılar sırasıyla Prof. Dr. İlker Turan, Prof. Dr. Ayhan Kaya ve son olarak Doç Dr. Nicolas Monceau idi. TuranAB’de Parlamenter Demokrasi ve Yönetişim” başlığı altında parlamenter sistemin nasıl ve hangi amaçla ortaya çıktığını, AB’nin hangi amaçla oluştuğunu, artık AB’nin sürekli gelişen bir birlik olduğu anlayışının yıkıldığı ve devletlerin kendi içine kapanmaya başladıklarını anlatmıştır. Kaya, “AB’de Popülizm, Göç ve İslam” başlığı altında Avrupa’da aşırı sağın yükselmesini ve sebeplerini, mülteci krizini ve Türkiye’deki mültecilerin durumunu ve Avrupa’da 19. yy‘da ortaya çıkan ve Anti-Semitizm benzeri olan İslamofobi konularını işlemiştir. Monceau “Democratic Responsiveness of the EU” konusunu işlemiştir.

En son gerçekleşen güvenlik oturumunda, Prof. Dr. Gencer Özcan, Doç Dr. Murat Somer ve Doç. Dr. Raffaele Merchetti konuşmuşlardır. Özcan, “AB, Türkiye ve Ortadoğu” başlığı altında mülteci krizi ve son zamanlarda artan terör olaylarının güvenlik tehdidi oluşturduğundan bahsetti. Bu sebeplerden ötürü AB Türkiye’ye daha önce olmadığı kadar muhtaçtır; fakat Türkiye’nin gün geçtikçe AB’den uzaklaştığını söylemektedir. Somer, “AB- Türkiye ve Kürt” sorunu başlığı altında AB’nin Kürt meselesindeki rolünü ve eksikliklerinden bahsetmiştir. Kendisine göre Türkiye’nin Barzani ile olan iyi ilişkilerinin referandum sonrasında tersine dönmesi bir paradokstur ve Türkiye aleyhine bir durumdur. Son olarak konuşan Marchetti “Transnational Risks and Opportunities” başlığını işlemiştir. Kendisine göre 15 Temmuz darbe girişimi Türkiye’yi olumsuz etkilemiş ve AB nazarındaki imajını sarsmıştır.

WhatsApp Image 2017-09-22 at 21.42.41

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s