11. Boğaziçi Buluşması Değerlendirme Raporu yayınlandı!

Screenshot 2015-02-11 23Boğaziçi Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Merkezi Öğrenci Forumu’nun (AÇMÖF) 12-13 Aralık 2014 tarihinde Türkiye’nin 25 farklı üniversitesinden gelen lisans ve lisansüstü öğrencilerin ve konusunda uzman konuşmacıların katılımıyla gerçekleştirdiği 11. Boğaziçi Buluşması “Kadın Perspektifleri: Beden, Şiddet ve Aktivizm” adlı etkinliğin değerlendirme raporu yayınlanmıştır.

11. Boğaziçi Buluşması Değerlendirme Raporu’na ulaşmak için buraya tıklayınız.

Advertisements

#11BB “Kadın Perspektifleri: Beden, Şiddet ve Aktivizm” sona erdi!

11bb görselBoğaziçi Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Merkezi Öğrenci Forumu (AÇMÖF) olarak 12 – 13 Aralık 2014 tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi’nde 11. Boğaziçi  Buluşması’nı gerçekleştirdik!

Geçtiğimiz yıllarda Türkiye’den birçok akademisyen, bürokrat, aktivist ve öğrenciyi Boğaziçi’nde bir araya getiren Boğaziçi Buluşması adlı 2 günlük sempozyum bu yıl Kadın Perspektifleri: Beden, Şiddet ve Aktivizm başlığı altında düzenlendi. Boğaziçi Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Merkezi ile hayata geçirilen etkinlikte Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri Nükhet Sirman, Ferhunde Özbay ve Zeynep Gambetti, İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Pınar Uyan Semerci, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Ayşe Durakbaşa, İstanbul Kadın Müzesi Küratörü Meral Akkent, University of Pennyslvania öğretim görevlisi Tuğçe Ellialtı, İstanbul Valiliği Kadın Erkek Hak Eşitliği ve Kadının İnsan Hakları İhlallerini Önleme Komisyonu Eski Koordinatörü Av. Vildan Yirmibeşoğlu, Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi Ayşe Parla, KADER Eski Genel Başkanı Av. Hülya Gülbahar, İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde uzman Gökçeçiçek Ayata ve gazeteci, yazar Ayşe Düzkan bizlerleydi. Başta konuşmacılarımız olmak üzere, tüm katılımcılarımıza, baterlarımız Gloria Jeans’ Coffee, Boğaziçi Üniversitesi BitEspresso ve Beşiktaş Belediyesi’ne 11BB’ye verdikleri destekten dolayı teşekkür ederiz. 11BB raporuna çok yakında sitemizden ulaşabilirsiniz.

This slideshow requires JavaScript.

#11BB “Kadın Perspektifleri: Beden, Şiddet ve Aktivizm”

11bb görsel

 SEMPOZYUM

11. BOĞAZİÇİ BULUŞMASI

“Kadın Perspektifleri: Beden, Şiddet ve Aktivizm”

12 – 13 Aralık 2014

 

Başvuru dönemi sona ermiştir!

İLETİŞİM

Fenerli Türbe Sok. No:6 Binn’s House

Rumelihisarüstü Bebek 34250 İstanbul/Türkiye

Telefon +90 212 359 74 51
Fax +90 212 358 15 91
E-mail acmof@boun.edu.tr / acmof.boun@gmail.com
Web acmof.wordpress.com

11BB PROGRAM

11. BOĞAZİÇİ BULUŞMASI

“Kadın Perspektifleri: Beden, Şiddet ve Aktivizm”

12 – 13 Aralık 2014

Avrupa Çalışmaları Merkezi Öğrenci Forumu

Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

 

 1. Gün (12 Aralık 2014, Cuma)

Salon: Boğaziçi Üniversitesi, Güney Kampüs, Demir Demirgil Salonu

09.00 – 09.20: Kayıt

09.20 – 09.35: Açılış

Özlem Tunçel

Avrupa Çalışmaları Merkezi Öğrenci Forumu Adına

09.35 – 10.00: Keynote Speech

“AB Perspektifinden Türkiye’de Kadın Hakları”

Doç. Dr. Pınar Uyan Semerci

İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi

10.00 – 11.00: 1. Panel

“Birey, Toplum ve Devlette Kadın”

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nükhet Sirman

Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Ayşe Durakbaşa

Marmara Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı

Meral Akkent

İstanbul Kadın Müzesi Küratörü ve Sosyolog

11.00 – 11.15: Soru & Cevap

11.15 – 11.30: Kahve Arası

11.30– 12.30: Birinci Çalıştaylar – Genel Çalıştay

12.30 – 14.00: Öğle Yemeği

14.00 – 15.00: 2. Panel

“Şiddet ve Kadın”

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ferhunde Özbay

Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi

Tuğçe Ellialtı

University of Pennyslvania, ABD Doktora Adayı ve Öğretim Görevlisi

Av. Vildan Yirmibeşoğlu

İstanbul Valiliği Kadın Erkek Hak Eşitliği ve Kadının İnsan Hakları İhlallerini Önleme Komisyonu Eski Koordinatörü ve Avukat

15.00 – 15.15: Soru & Cevap

15.15 – 15.30: Kahve Arası

15.30 – 17.00: Mithat Alam Film Merkezi’nde Film Gösterimi “Gündelikçiler”

17.00 – 18.00: İkinci Çalıştaylar

19.00 – 23.00: Açılış Kokteyli

 

 2. Gün (13 Aralık 2014, Cumartesi)

Salon: Boğaziçi Üniversitesi, Güney Kampüs, Demir Demirgil Salonu

10.00 – 11.00: 3. Panel

“Hukukta Kadının Yeri”

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ayşe Parla

Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

Av. Hülya Gülbahar

KADER Eski Genel Başkanı ve Avukat

Gökçeçiçek Ayata

İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde Uzman

11.00 – 11.15: Soru & Cevap

11.15 – 11.30: Kahve Arası

11.30 – 12.30: Üçüncü Çalıştaylar

12.30 – 14.00: Öğle Yemeği

14.00 – 15.00: 4. Panel

“Kadın ve Aktivizm”

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Zeynep Gambetti

Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Bölümü Öğretim Üyesi

Ayşe Düzkan

Gazeteci ve Yazar

Filiz Karakuş

Sosyalist Feminist Kollektif Üyesi ve Feminist Aktivist

15.00– 15.15: Soru & Cevap

15.15 – 15.30: Kahve Arası

15.30 – 16.30: Dördüncü Çalıştaylar

16:30 – 17.00: Kapanış Konuşmaları

17.00 – 17.30: Öğrenci Sunumları

17.30 – 18.00: Sertifika Töreni

Gündem Yazısı: Aranızda Günahsız Olan, Ona İlk Taşı Atsın! – Erdem Selvin

“Aranızda Günahsız Olan, Ona İlk Taşı Atsın!”*

<Bu yazı Nisan 2013’te ifade özgürlüğü ve toplumsal cinsiyet üzerine yazılmıştır.>

İfade özgürlüğü modern zamanın en sık telaffuz edilen kavramlarından birisidir. Tarihe baktığımızda ise ifade özgürlüğü, ilk medeniyetlere kadar ulaşan bir hak arama mücadelesi ile elde edilmiş, günümüzde anayasa ile korunan ve devletlerarası ilişkilerle de tanımlanmış evrensel bir hürriyettir. Siyasal bir hak olarak bilinen ifade özgürlüğü, zamanla birçok alana yayılmış ve günümüzde her türlü ifadeyi, bilgiyi, düşünceyi her ortamda, hiçbir araç kısıtlaması gözetilmeksizin arama, alma ve verme hürriyetini kapsayan bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Tanım gereği ifade özgürlüğünün korunması aynı zamanda insanların kendini ifade edebilecekleri ortamları ve araçları korumayı da kapsamaktadır. Başta sınırsız olarak tanımlanan bu hak, sorumluluk ilkesi ile birleştiğinde birçok sınırı da beraberinde getirmiştir.

Kısaca “İfade Özgürlüğü”İfade Özgürlüğü ve Toplumsal Cinsiyet 2

Antik Yunan’da Sokrates’in yargılanması yaşanan ilk ifade özgürlüğü davası olarak tarihe geçmiştir. Bundan itibaren yayılmaya başlamış ve Roma Devleti’nde din ve konuşma özgürlüğü şeklinde temel bir yapıya bürünmüştür. İngiltere’de 1689 yılında yayınlanan İnsan Hakları Beyannamesi’nde ilk kez karşımıza çıkan ifade özgürlüğü hakkı parlamentoda konuşma özgürlüğünü sağlamaya yönelik bir düzenlemeydi. 1789 yılında Fransız Devrimi sırasında ilan edilen İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi ise bu hakkı devredilemez temel haklardan birisi olarak kabul etmişti. 1948 yılında Birleşmiş Milletler bu hakka İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 19. maddesinde yer vermiş ve şöyle demişti: “Her ferdin fikir ve fikirlerini açıklamak hürriyetine hakkı vardır. Bu hak fikirlerinden ötürü rahatsız edilmemek, memleket sınırları mevzubahis olmaksızın malumat ve fikirleri her vasıta ile aramak, elde etmek veya yaymak hakkını içerir.”

İfade özgürlüğünün sınırları sorumluluk ilkesinin yanı sıra bu hakkın diğer insan hakları ile çeliştiği durumlarda, daha çok muhafazakâr kesimlerin istekleri doğrultusunda her ülkede ayrı ayrı ortaya konmuştur. Örneğin ifade özgürlüğü adil yargılanma hakkı bağlamında bilgilere eşit ulaşımı da içerisinde barındırıyorken Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 26. maddesinin, 2001 yılında çıkarılıp Türk Ceza Kanunu’na eklenen 2. bendinde “yargılama görevinin gereğine uygun olarak yerine getirilmesi” amacıyla ifade hürriyeti hakkının kendisinin dahi sınırlandırılabileceği belirtilmiştir. Bu örnekten yola çıkarak ifade özgürlüğü hakkında her ülkede farklı biçimlerde sınırlandırılmaya gidildiğini söylemek yanlış olmaz. Bir başka önemli konu ise, ifade özgürlüğü ile basın özgürlüğü kavramlarının birbirine karıştırılmaması gerektiğidir. Şöyle ki, basın kendi uygulamaları içerisinde bireylerin ifade özgürlüğünün dağıtım aşamasında tarafsızlık ilkesini bozduğu durumlarda kendi özgürlük hakkının sınırlarını belirlemiş olur.

İfade özgürlüğüne ilk sansürlemeler dini kurumların etkisi ile başlamıştır. Zamanla sansür, muhalif sesleri susturmak amacıyla iktidarda bulunanların prensiplerini paylaşmayan kişilere baskı mekanizması olarak kullanılmıştır. Bu mekanizmalar aynı zamanda toplumsal rollerin önceden belirlenmesi ve bir bakıma toplumsal cinsiyet temelli resmi veya resmi olmayan sansürlerin uygulanmasına neden olmaktadır.

Kısaca “Toplumsal Cinsiyet”

İfade Özgürlüğü ve Toplumsal Cinsiyet 1

Toplumsal cinsiyet, farklı kültürde, tarihin farklı anlarında ve farklı coğrafyalarda kadınlara ve erkeklere toplumsal olarak yüklenen roller ve sorumlulukları ifade eder. Toplumsal cinsiyet kısaca, sosyal yönden kadın ve erkeğe verilen roller, sorumluluklar olarak tanımlanır. Hepimiz dünyaya kız ya da oğlan olarak geliriz. Bu bizim seçtiğimiz bir şey değildir. Hangi kültürde, çağda yaşarsak yaşayalım, kız ya da erkek olarak doğmak, tıpkı ölümlü olmak gibi, biyolojik varlığımızın bir niteliğidir. Ancak daha doğum öncesinde kız bebeklerin eşyaları için pembe, erkek bebeklerin eşyaları için mavi rengin tercih edilmesiyle başlayan süreç, erkeklerin ve kadınların yapabileceği işler konusunda da yapay ayrımlar üretir. Bu çerçevede erkek cinsiyeti ile kadın cinsiyeti arasında toplumsal yaşama katılma düzeyi açısından farklılıklar oluşur. Sayısal bakımdan eşit olmakla beraber iki cinsin toplumsal alanda temsiliyetleri farklılaşır. Kadın cinsiyeti daha çok ev gibi özel alandan kalırken, erkek cinsiyeti dışarıda her türlü kamusal alanda kendini ifade eder. Çalışma yaşamından siyasete, sivil toplum örgütlenmesinden eğitime kadar her türlü kamusal alanda iki cins temelindeki bu görünüm toplumsal cinsiyet eşitsizliğini oluşturur.

Toplumsal cinsiyetin cinsiyet eşitsizliği oluşturması çoğu kez ekonomik temelli düşünülse de her bireyin kendini özgürce ifade edebilme hakkı da bu eşitsizliğe maruz kalmakta, siyasal ve sosyal alanda kadın ve LGBT bireylerin temel hakkı olan ifade özgürlüğü kısıtlanmaktadır. Yani erkek egemen toplumda konuşma hakkı da hep erkeklerin elinde kalmakta, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile tanımlanan ifade özgürlüğü için özgür ortam yaratma ödevi de kadınların bu ortamlara erişim hakkına kota koyarak yerine getirilememektedir. Bunun yanında toplumsal cinsiyetin yarattığı sorunlara halen çözüm aranmaktadır. Örneğin; günümüzün en acil çözülmesi gereken problemi olan aile içi şiddetin de temelinde geçmişten gelen cinsiyet eşitsizliğinin kanıksanması yatıyor.

İfade Özgürlüğü ve Toplumsal Cinsiyet 3

Toplumsal cinsiyet temelli sansür kadın yazarlara, kadının özgürleşmesi için çaba harcayanlara, kısacası feminist harekete mensup tüm bireylere uygulanmakta, böylece temel bir hak olan ifade özgürlüğü muhafazakarlar, dindarlar ve siyasi karar mercilerince kısıtlanmaktadır. Aslında demokrasinin de vazgeçilmez unsurlarından olan ‘voice’ yani kendini ifade edebilme, ses çıkarabilme, söz söyleme hakkı kadın siyasetçilerin parlementoda erkeklere oranının bir şekilde artırılamamasıyla, halk üzerine daha fazla baskı mekanizmalarının uygulanmasıyla engellenmektedir.

Dünya genelinde ifade özgürlüğü hakkının uygulanmasında cinsiyet eşitsizliği nedeniyle sürekli sorunlar çıkmaktadır. Türkiye’de de durum çok farklı değil. Kadınlar, AB müzakere süreci, yeni anayasa süreci vb. demokratikleşme atılımlarında hep geri planda tutulmuştur. Örneğin; AB müzakere süreci, yalnızca teknik bir süreç değildir; asıl olarak politik tercihlerle, önceliklerle birebir ilişkilidir. ‘Siyasi kararlılık’ gerektirir. Dolayısıyla kadın yurttaşların görüş ve taleplerini dikkate almadan sadece uluslararası kararların zorlaması ile gelişen bir kadın politikası ancak kadın politikasızlığı olarak nitelendirilebilir.  Uluslararası işbirlikleri de yurttaş katılımına pek yakın değil ve ataerkil kurumsallaşmadan bağımsız kalamamaktadır.

Kadının toplumdaki konumunun daha da geliştirilmesi kadın örgütlerinin hükümetlerce desteklenmesine bağlıdır. Bunun yanında aile içi fiziksel ve psikolojik kötü muamele, cinsel istismar, zorla ve genellikle erken yaşta evlilikler hakkında devletin somut politikalar üretmesi gerekmektedir. Ardından uygulamadaki sorunların acilen çözülmesi gerekmektedir çünkü Türkiye’de yapılan ve yapılmaya çalışılan tüm koruyucu yasalar ve temel hakların uygulanmasında sürekli sorunlar çıkmakta, baskı için geniş yelpazede kullanılan mekanizmalar denetim için aksatılmaktadır. Tüm bunlara rağmen Türkiye’de cinsiyet eşitliği mücadelesi modernleşme çabalarının bir parçasıdır. Sivil toplum ağlarının güçlendirilmesi, hem cinsiyet eşitliği hem de yerel kalkınma ve demokrasi hedefleri doğrultusundaki çalışmalarına destek verilmesi, yalnızca kadınlar için değil, toplumumuzun bütünü için de vazgeçilmez bir gerekliliktir.

Woman’s World’ün Pekin Deklerasyonu için hazırladığı metin şöyle diyor; “Kendi değerlerimizi seslendirebileceğimiz kültürel ifade araçlarına ulaşmaya, mekana ve zamana ihtiyacımız var. Kültüre gerekli dikkat verilmediği takdirde sürdürülebilir ilerleme ve gerçek demokrasi mümkün değildir. Çünkü köklü değişimler mutlaka kültürle ilişkilidir. Kadınların sessizliği işte bu yüzden en az yoksulluk sorunu kadar önemlidir. Hatta kendisi yoksulluğun ve etkilerinin bir sonucudur.” Köktenciler, insanlığın geleneksel değerlerini savunduğunu söyleyerek bir bakıma toplumsal cinsiyeti destekleyerek cinsiyet eşitsizliğine zemin hazırlamaktadırlar. Bu bağlamda sivil toplum örgütleri, ifade özgürlüğünün kadın erkek eşitliği mücadelesinin temelinde yattığını tüm dünyaya haykırmaktadırlar. Umuyorum ki bu yazım konu hakkında bir nebze olsun fark yaratabilmiş, bu köklü mücadeleye katkı sağlayabilmiştir.

*Yuhanna İncili 8.bölümde (zinada yakalanan kadın), İsa, kadını yargılayıp cezalandırmak isteyen öfkeli kalabalığa bu sözü söyler. Ardından kadını kimse yargılayamaz, İsa da kadını affederek gönderir. Benim başlık olarak bu sözü seçmemin nedeni ise bu anektodun günümüzde farklı biçimlerde yaşanıyor olması. İçinde yaşadığımız zamanlarda, iktidarda olanın veya toplumsal normlarca kabul görmüş olanın sınırsız gücünü; diğer yandan, güçsüz, iktidarsız olanlarınsa her türlü haktan yoksun olduğunu, görünüşte hakka sahip olsalar da uygulamada büyük sorunların yaşandığını çok net bir biçimde anlatıyor bu söz. Ayrıca, kimin doğru, kimin yanlış olduğunu yargılamayı bırakıp günlük hayatı daha adil ve insancıl yaşamız gerektiğini anlatması ve başta dini gerekçelerle kullanılmaya başlayan sansür mekanizmalarının aslında dinde dahi yeri olmadığını anlatması bakımından çok değerli.

<Bu yazının yayınlanmasının kararlaştırılması öncesinde kendini özgürce ifade edebilme arzusu taşıyan tüm bireyler tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da geniş bir katılımla kutlanan 21. LGBT Onur Haftası – Taksim Onur Yürüyüşü’nden renkli görüntülerin birleştirilmesi ile oluşturulan bu güzel videoyu da ek olarak koymak istedim.>

KAYNAKÇA

1-) http://en.wikipedia.org/wiki/Freedom_of_speech

2-) http://t24.com.tr/yazi/ilk-tasi-gunahsiz-olan-atsin/4923

3-) http://www.indexoncensorship.org/2013/03/free-speech-feminism-international-womens-day/

4-) http://www.gata.edu.tr/ureme_sagligi/toplumsal_cinsiyet.htm

5-) Dr. Acuner, Selma. Yapıcı Sabırsızlık. KA-DER: Ankara 2006

6-) Avrupa Sosyal Politikası ve Kadın Hakları. Arı Hareketi, KA-DER: İstanbul 2005

7-) Cinsiyet Eşitliği Yolunda Yerel Politikalar Raporu KA-DER: Ankara 2006