Hakkımızda | About

Avrupa Çalışmaları Merkezi Öğrenci Forumu

Boğaziçi Üniversitesi’nin akademik bir birimi olan Avrupa Çalışmaları Merkezi (AÇM) 1991 yılında kurulmuştur. AÇM, akademisyenlere Avrupa çalışmalarında disiplinlerarası araştırma yapma olanağı sağlamanın yanı sıra akademisyenlerle kamu ve özel sektör çalışanlarının düşüncelerini paylaştıkları bir kurum olarak AB-Türkiye ilişkilerinde tartışmaların yoğunlaştığı bir odak noktasıdır. Ayrıca Türkiye’deki ilk “Jean Monnet Center of Excellence” ünvanına sahip olan AÇM, ulusal ve uluslararası konferanslar, halka açık Jean Monnet seminerleri ve uzmanlar için atölye çalışmaları düzenlemektedir.

Öğrencilerin Avrupa’yla ilgili konularda gönüllü olarak çeşitli faaliyetlerde bulunması ve üniversite gençliğinin Avrupa hakkında daha çok bilgilendirilmesi amacıyla Ekim 2002’de AÇM Öğrenci Forumu (AÇMÖF) kurulmuştur. AÇM projelerine katılmanın yanı sıra kendi planladığı birçok etkinliği gerçekleştiren AÇMÖF, Türkiye-AB ilişkilerinin kritik bir süreçten geçtiği 3 Ekim 2005 öncesi dönemde AB karar alma mekanizmalarını Türkiye lehinde etkilemek ve müzakerelerin başlamasına yönelik çalışmalara katkı sağlamak amacıyla birçok önemli etkinlik gerçekleştirmiştir.

Center for European Studies Student Forum

Center for European Studies (CES) was founded in 1991 as an academic institution of Boğaziçi University. CES enables the academics to make interdisciplinary work on European studies and also serve as a focus point for the discussions on EU-Turkey relations where the academics share their opinions with public and private sector professionals. Furthermore, CES organizes public Jean Monnet seminars and specialied workshops; as the first “Jean Monnet Center of Excellence” in Turkey.

CES Student Forum (CESSF) was founded in October 2002 with the aims of enabling the students to activate voluntarily in European studies and increasing the knowledge of the university youth about Europe. Aside from participating in the CES projects; CESSF has planned and organized its own events. CESSF increased its activities during the period prior to the 3 October 2005, when Turkey-EU relations were closing to a critical turning point; in order to influence EU decision making circles in favor of Turkey and of the start of negotiations.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s