1. Boğaziçi Buluşması

“AB YOLUNDA TÜRK ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİ PLATFORMU”

1. BOĞAZİÇİ YAKLAŞIMI

20 ARALIK 2003
İSTANBUL

 

19-21 Aralık 2003 tarihleri arasında, Boğaziçi Üniversitesi’nde Avrupa Çalışmaları Merkezi Öğrenci Forumu tarafından “AB Yolunda 1.Boğaziçi Buluşması” adı altında, Türkiye‘nin 40 üniversitesinden temsilcilerin katıldığı bir eşgüdüm toplantısı düzenlenmiş ve “AB Yolunda Türk Üniversite Gençliği Platformu” kurulması kararlaştırılmıştır. Bu toplantıda değerli akademisyenler, siyasetçiler,diplomatlar ve STK temsilcileri tarafından katılımcılara ana başlıklar altında AB yapısı ve Türkiye AB ilişkileri hakkında bilgiler verilmiş, öğrenciler tarafından düzenlenen atölye çalışmalarında ise Türkiye’nin AB üyeliği üzerine fikir alışverişinde bulunulmuştur. Bu sürece katkıda bulunmak için öğrencilerin düzenleyebileceği projeler üzerinde görüş birliğine varılmıştır.

“AB Yolunda Türk Üniversite Gençliği Platformu”, Türkiye-AB ilişkilerinin geleceği açısından çok önemli bir dönüm noktası olan Aralık 2004 tarihine yaklaşılırken Türkiye’nin tam üyelik sürecindeki kararlılığının ve müzakerelere önkoşul olan kriterleri uygulamaya geçirmek için gösterdiği iradenin dış kamuoyuna anlatılması yolunda üniversite gençliğinin etkin rol oynaması gerektiğini vurgulamıştır. Toplantı sonucunda, Türkiye’nin Aralık 2004’te Avrupa Birliği liderler zirvesi sonucunda tam üyelik müzakerelerine başlamasına katkı sağlamaya yönelik  “Boğaziçi Yaklaşımı” adı altında temel görüşler benimsenmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi geçtiğimiz yıllarda, tam üyelik müzakerelerinin başlaması için önkoşul olan Kopenhag siyasi kriterlerini karşılama konusunda kararlıkla çalışmış, topluluk müktesebatının üstlenilmesine ilişkin önemli reformları gerçekleştirmiştir. Söz konusu reformlar süratle uygulamaya geçirilmekte olup, Avrupa Birliği Komisyonu’nca 5 Kasım 2003 tarihinde açıklanan Türkiye İlerleme Raporu’nda vurgulanan uygulama eksikliklerinin giderilmesine yönelik çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir. “Boğaziçi Yaklaşımı” eylem planı çerçevesinde, uygulamaya geçen reformların düzenli olarak izlenmesi ve elde edilen verilerin Avrupa kamuoyuna aktarılarak 2004 ilerleme raporunda yer almasına yönelik etkin bir rol üstlenilmesi hedeflenmektedir.

Birleşmiş Milletler’in kurucu bir üyesi olan Türkiye, siyasi anlamda batı kurumlarının da bir parçasıdır. Türkiye, 1949’dan beri Avrupa Konseyi’nin, 1952’den bu yana NATO’nun üyesidir. 1963’ten beri AB ile Ortaklık Anlaşması olan ülkemiz, 1995’te Gümrük Birliği’ne girmiş, 1999’da AB’ye aday ülke olmuştur. Bunun yanı sıra, Türkiye modernleşme yolundaki ülkeler için bir model özelliği taşımaktadır. Nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan 50’nin üzerindeki ülke arasında; yaklaşık 60 yıldır çok partili parlamenter bir sisteme ve sağlıklı işleyen istikrarlı demokratik kurumlara sahip ve laik olan tek ülke Türkiye’dir. Türkiye, Kopenhag siyasi kriterlerini oluşturan hukukun üstünlüğünü, insan haklarını, azınlık haklarına saygıyı ve demokrasiyi güvence altına alan istikrarlı kurumlara sahiptir. Bunlara aykırı düşen münferit olaylar maalesef gerçekleşmektedir ve bunların önlenmesi için gerekli tüm önlemler en kısa sürede alınmalıdır. Tüm bunlar, sadece Türkiye’nin AB’ye üyeliği için değil, Türk halkının daha müreffeh olması için yapılmıştır ve yapılacaktır.

Avrupa Birliği’nin kültürel yapısı homojen özellikler göstermekten çok, üye ülkelerin kültürel çeşitlilikleriyle kendisini bulmaktadır. Birliğe katılan her ülke bu çeşitliliği daha da arttırarak demokrasinin önkoşulu olan çoksesliliğin ve çoğulcu ortamın sağlanmasına katkıda bulunmaktadır.

Kültürel katkılarının yanı sıra, yakın zamanda yaşanan terör saldırıları da göstermiştir ki bölgesel ve uluslararası barış ve istikrarın sağlanması bakımından da Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyeliği gittikçe önem kazanmaktadır. Avrupalı devlet adamlarının bu olayları izleyen açıklamalarında da belirttikleri gibi Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılımı sadece Türkiye açısından değil, Avrupa Birliği açısından da birçok kazanımın doğmasını sağlayacaktır.

“Boğaziçi Yaklaşımı”  doğrultusunda, Kıbrıs sorununun çözümünde bütün tarafları tatmin edecek adil, kalıcı bir çözüm desteklenmektedir. Ancak, Türkiye’nin AB’ye tam üyelik süreciyle Kıbrıs Sorunu’nun ilişkilendirilmesinin doğru olmadığı konusunda görüş birliğine varılmıştır.

“AB Yolunda Türk Üniversite Gençliği Platformu” olarak Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden katılan temsilci öğrenciler, Avrupa Konseyi’nin Aralık 2004 Zirvesi’nde, Türkiye’yle katılım müzakerelerine gecikmeksizin başlanması yönünde bir karar almasını beklemektedir. “Boğaziçi Yaklaşımı” doğrultusunda, her iki taraf için de önemli bir dönüm noktası olan Aralık 2004 tarihinde Türkiye’nin tam üyelik görüşmelerine başlaması fırsatının hem Avrupa, hem de Türkiye tarafından iyi değerlendirilmesi gerektiği vurgulanmıştır.

 

BİLDİRİYİ İMZALAYAN TEMSİLCİLER

Musa Akgül

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Beşir Gülenç

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Şebnem Zenginyürek

Akdeniz Üniversitesi

Recep Yakar

Anadolu Üniversitesi

Erhan Akdemir

Ankara Üniversitesi

Kenan Karakoç

Atatürk Üniversitesi

Başak Doğan

Başkent Üniversitesi

Emrah Alayoğlu

Beykent Üniversitesi

Selçuk Özcan

Boğaziçi Üniversitesi

Murat Bil

Cumhuriyet Üniversitesi

Erhan Yanya

Çankaya Üniversitesi

Samet Türkoğlu

Çukurova Üniversitesi

Erdem Türkcan

Dicle Üniversitesi

Ceren Altan

Dokuz Eylül Üniversitesi

Nihat Şengül

Ege Üniversitesi

Osman Şahan

Erciyes Üniversitesi

Fatma Emir

Fırat Üniversitesi

Noyan A.Bıyıktay

Galatasaray Üniversitesi

Volkan Yılmaz

Gazi Üniversitesi

Hüseyin Bali

Gaziantep Üniversitesi

Ayşegül Gül

Hacettepe Üniversitesi

Atilla Eryılmaz

Haliç Üniversitesi

Vahap Sevim

İstanbul Üniversitesi

Gökhan Yılmaz

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Recep Demir

Kocaeli Üniversitesi

Verda Özer

Koç Üniversitesi

Meral Bozdemir

Maltepe Üniversitesi

Gülçin Tanrıseven

Maramara Üniversitesi

Bilal Güven

Mersin Üniversitesi

Desen Halıçınarlı

Mimar Sinan Üniversitesi

Cenk Kurt

Muğla Üniversitesi

Elif Sapmaz

Osmangazi Üniversitesi

Onur Arslan

Pamukkale Üniversitesi

Ali Yaşar Dönmez

Selçuk Üniversitesi

Onur Demirel

Süleyman Demirel Üniv.

Nesrin Nacaroğlu

Sütçü İmam Üniversitesi

Ayla Eyüpoğlu

Trakya Üniversitesi

Gözde Turan

Uludağ Üniversitesi

Samet Özgündüz

Yıldız Teknik Üniversitesi

Tahsin Üçpınar

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s