Boğaziçi Buluşmaları

BOĞAZİÇİ BULUŞMASI’NIN AMAÇLARI

Boğaziçi Buluşmaları çoğunlukla Avrupa ve AB odaklı olmak üzere, dünya gündemindeki konulara ilişkin bir öğrenim süreci ve tartışma ortamı yaratmayı, sadece Türkiye düzeyindeki değil, bölgesel ve global düzeydeki sorunların nedenlerini sorgulamayı, sivil toplum düzeyindeki diyalog sürecine katkıda bulunarak olası önyargıları ortadan kaldırmayı ve ülkemiz gençlerinin de kültürlerarası öğrenme konusunda gelişmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Ayrıca paylaşılan fikirler sayesinde farklı görüşlerin arkasındaki toplumsal dinamiklerin analiz edilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca etkinlikler sonunda AÇMÖF üyeleri tarafından bir sonuç raporu hazırlanmakta ve yayımlanmaktadır. Böylece, konferans ve tartışmalarda ortaya çıkan paylaşımlardan, yeni ve kalıcı bir bilgi elde edilmektedir.

2018 yılında on ikincisi düzenlenecek olan Boğaziçi Buluşmaları’nda şimdiye dek; 600’ün üzerinde öğrenci ve 100’ün üzerinde konuşmacı Avrupa Çalışmaları Merkezi Öğrenci Forumu tarafından ağırlanmıştır. Türkiye’nin çok çeşitli şehirlerindeki üniversitelerden katılan öğrenciler ve akademisyen, bürokrat veya sivil toplum mensubu konuşmacılar ile inanıyoruz ki, Boğaziçi Buluşmaları geniş Türkiye coğrafyası içerisinde başarılı bir iletişim ve ortak çalışma ortamı yaratmaktadır.

 

1.Boğaziçi Buluşması (2003), “AB Yolunda Türk Üniversite Gençliği Platformu”, Türkiye-AB ilişkilerinin geleceği açısından çok önemli bir dönüm noktası olan Aralık 2004 tarihine yaklaşılırken Türkiye’nin tam üyelik sürecindeki kararlılığının ve müzakerelere önkoşul olan kriterleri uygulamaya geçirmek için gösterdiği iradenin dış kamuoyuna anlatılması yolunda üniversite gençliğinin etkin rol oynaması gerektiğini vurgulamıştır. Toplantı sonucunda, Türkiye’nin Aralık 2004’te Avrupa Birliği liderler zirvesi sonucunda tam üyelik müzakerelerine başlamasına katkı sağlamaya yönelik  “Boğaziçi Yaklaşımı” adı altında temel görüşler benimsenmiştir.

2.Boğaziçi Buluşması (2005) süresince üniversite gençliği tarafından müzakere sürecinin “Sivil toplum diyalogu” ayağında rol üstlenilmesinin gerekliliği üzerinde durulmuştur. “AB Yolunda 2. Boğaziçi Buluşması: Müzakereler Sürecinde Üniversite Gençliğinin Rolü” konulu bir sempozyum düzenlenmiştir. Akademisyenler ve siyasetçiler tarafından, Türkiye’nin Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakereleri sürecindeki ihtiyaçların ve önerilerin ifade edildiği açılış konferansının ardından 26 farklı üniversiteden ve 18 farklı bölümden 32 öğrenci birer bildiri sunmuştur.

3.Boğaziçi Buluşması’nda (2006) “AB İle Müzakereler Sürecinde Türkiye’nin Önündeki Engeller” tartışılmıştır. “İnsan Hakları”, “Demokrasi ve Hukukun Üstünlüğü”, “Avrupa ve Türk Kamuoylarında Türkiye’nin AB Üyeliği Yolundaki Engeller”, “Kıbrıs Sorunu” ve “Gümrük Birliği” konu başlıklarına sahip panellerin yanı sıra bu konulara ilişkin atölye çalışmaları da düzenlenmiş; Buluşma, kapanış oturumu ve sosyal programın gerçekleşmesi ile son bulmuştur.

4.Boğaziçi Buluşması (2007) “Türk Dış Politikası: Gelenekten Geleceğe” temasına sahiptir. Çalıştaylar ve paneller sırasında Türk Dış Politikası “Ortadoğu ile İlişkiler”, “Amerika Birleşik Devletleri ile İlişkiler”, “Avrupa Birliği ile İlişkiler” ve “Balkan Ülkeleri, Kafkaslar ve Türkî Cumhuriyetler ile İlişkiler” başlıkları altında incelenmiştir. Konuşmacılar arasında akademisyenlerin yanı sıra pek çok emekli büyükelçi de bulunmuştur.

5.Boğaziçi Buluşması (2008), “Türkiye’de Öteki Olmak” üzerinedir. Buluşmanın ilk gününde “Türkiye’de Kimlik Sorununa Genel Bir Bakış” ve “Türkiye’de Kimlikler ve Ötekileştirmeler” başlıklı paneller düzenlenmiş; ikinci günde ise öğrenci çalıştayları ve çalıştayda edinilen soruların uzmanlara yöneltildiği etkinlik gerçekleşmiştir. Üçüncü günün programında “Vatandaşlık Halleri” adlı belgesel gösterimi ve serbest tartışma bulunmaktadır.

6.Boğaziçi Buluşması (2009), “Türkiye-Avrupa Ekseninde Yeni Muhafazakarlık ve Sağ” başlığı altında düzenlenmiştir. Hem “Türkiye’de Muhafazakarlık ve Muhafazakar Perspektifle Avrupa” hem de “Avrupa’da Muhafazakarlık ve Muhafazakar Perspektifle Türkiye” konularının panellerde mercek altına alınmasıyla katılımcılar, zihinlerinde bir karşılaştırma yapma fırsatı bulmuşlardır. Panellerin ardından düzenlenen çalıştaylarda dikkati çeken ortak sorular ise bir başka etkinlikte akademisyenlere yöneltilmiştir.

7.Boğaziçi Buluşması’nda (2010) Dış Politikada Bölgesel Yaklaşım ve Türkiye” ekseninde paneller ve çalıştaylar içermektedir. İlk konuşmada “Türk Dış Politikasına Genel Bakış” edinildikten sonraki panellerde “Bölgesel Entegrasyonun Küreselleşen Dünyadaki Yeri”, “Değişen Dünyada Türkiye: Bölgesel Güç?” ve “Türk Dış Politikasında Eksen Kavramı” gibi gündemde geniş yankı bulan konular irdelenmiş, her yıl olduğu gibi çalıştaylar ile öğrencilere daha geniş tartışma ortamı sunulmuştur.

8.Boğaziçi Buluşması (2011) “Yeni Bir Anayasaya Doğru: Tasarılar ve Öneriler” başlığı altında düzenlenmiştir. “Anayasa İçin Toplumsal Uzlaşı ve Yeni Katılım Modelleri” , “Anayasa Yapımında Dünya Deneyimleri” , “Siyasi Partilerden Yol Haritaları” gibi alt başlıklar altında paneller ve çalıştaylardan oluşan etkinlikte konusunda uzman 15 konuşmacı ve Türkiye’nin birçok üniversitesinden 60’ın üzerinde öğrenci yer almıştır.

9.Boğaziçi Buluşması (2012) “Üniversite Gençliği Avrupa Birliği’ni Tartışıyor: AB – Türkiye İlişkilerinde Yakın Gelecek” başlığı ile tasarlanmış ve T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı proje desteği kazanarak Türkiye’den birçok akademisyen, gazeteci, bürokrat ve çeşitli üniversitelerden öğrenci bir çatı altında birleştirerek yapıcı bir tartışma ortamı sunmuştur.

10.Boğaziçi Buluşması (2013) “Devlet, Toplum ve Birey Ekseninde Milliyetçilik: Üniversite Gençliği Milliyetçilik Kavramını Konuşuyor” başlığı altında düzenlenmiştir. Boğaziçi Üniversitesi’nin ve AÇMÖF’ün birincil ve klasik bir eğitim programı olmuş bu etkinliğin onuncu yılında yine konusunda uzman birçok akademisyen, gazeteci ve bürokrat öğrenciler ile buluşma, onlar ile sağlıklı bir tartışma yürütme fırsatı bulmuştur.

11.Boğaziçi Buluşması (2014) “Kadın Perspektifleri: Beden, Şiddet ve Aktivizm” başlığı altında düzenlenmiştir. AB perspektifinden Türkiye’de kadın hakları, birey olarak kadının toplumdaki ve devletteki yeri, şiddet ve kadın, hukukta kadının yeri, kadın ve aktivizm alt başlıklarında tasarlanan 11BB’de kadın akademisyen, hukukçu, ve aktivistler ile Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden gelen 40 katılımcı AÇMÖF çatısı altında bir araya gelmiş ve tartışma olanağı bulmuştur.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s